Sınavlarla ilişkili stres ve sınav anksiyetesi öğrenciler için önemli bir sorundur…
Sınavlar bireyin kariyer seçimini ve gelecek fırsatlarını etkiliyorsa özellikle stresli olabilmektedir. Normal düzeydeki sınav anksiyetesi akademik başarıyı olumlu yönde etkilerken, yüksek düzeydeki anksiyete performans üzerine olumsuz etki yapmaktadır…

– Öğrencilerin geçmiş deneyimleri ve inançları
– Aile tutumları
– Ders yükü ile ilgili algılar…
– Zaman yönetme becerileri…
– Başkalarının zihninde kendisi ile ilgili “çok zeki”, “çok çalışkan” gibi özel bir izlenim bırakmak istediğinde ve olumsuz bir sonucun bu izlenimi bozacağını düşünmek…
– “başaramazsam”, “kazanamazsam”, “sınavda bayılırsam”, “dereceye giremezsem”, “sunum sırasında bildiklerimi unutursam”, “sesim titrerse”, kimse beğenmezse” gibi gerçekçi olmayan başarısızlık düşüncelerine sahip olmak…
– “başarısızım”, “puanım yeterli değil”, “yapamayacağım”, “kazanamayacağım”, “beceriksizin tekiyim”, “istemiyorum” şeklinde kendini sürekli eleştirme ve özgüven azlığı
– Düşüncelerini organize edememe, dikkat dağınıklığı, yoğunlaşamama
– Kavramları hatırlayamama, zihin boşalması…
– Panik hissi
– Genel sinirlilik ve öfke hali
– Sürekli ağlama
– Aşırı engellenmişlik hissi
– Şaşkınlık
– Depresif duygu durumu
– Çalışma isteksizliği
– Başarısızlık
– İstek ve ihtiyaç düzenleyememe, unutkanlık
– Kontrolü dışsal nedenlere yükleme
– Sınavdan kaçınma, sınavlarda donup kalma, dikkatsizlik
– Baş ağrısı, mide ve bağırsak sorunları
– Kalp çarpıntısı, ellerde titreme, terleme, kasılma
– Nefes hızında artış
– Yorgun ve halsiz hissetme
– Uyku sorunları
– Tikler ve dürtü kontrol sorunları…
Sınav kaygısının önüne geçmek için birçok yöntem uygulanabilir…
– Sınava ilişkin olumsuz düşüncelerin ortadan kaldırılması… (Sınav sırasında başarısız olacağı korkusu, yeterince çalışmadığı suçluluğu, süreyi etkin kullanamayacağı ve hiç bir şey anımsamayacağı düşüncesi, sık sık alacağı nota odaklanma, diğer öğrencilere göre kendini değersiz ve başarısız hissetme, aileyi hayal kırıklığına uğratma…)
– Sınavı “ölüm kalım savaşı” olmaktan çıkarma…
– Kötü çalışma alışkanlıklarının önüne geçme…
– Sınavlara ilişkin yüksek beklentiler yerine normal beklentiler içinde olma…
– Mükemmeliyetçi yaklaşım, görev ve sorumluluklarda başarısız olma, ailenin beklentilerine yanıt verememe ya da zekâ düzeyinin sınav başarısı ile değerlendirileceği korkusunu aşma…
– Gevşeme teknikleri, sistematik duyarsızlaştırma
– Sınav koşulları ve anksiyete arasındaki olumsuz ve istenmeyen ilişkinin değiştirilmesi…
– Düzenli çalışma alışkanlığı…
– Verimli çalışma…
– Zaman yönetimi!