Psikolog Kimdir?
Duygu, düşünce, davranış ve bilişsel süreçleri sistematik olarak inceleyen, bu alanlarda gözlemler vede değerlendirmeler yapan,Üniversite’lerin Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümlerinden 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış bireylerdir.

Psikoloji nedir?
Canlı davranışlarının bilişsel süreçleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır, cevabı verilebilir. Ve Bu bilişsel süreçler psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri kapsar. Bu meslekle uğraşanlar psikoloji bilgilerini insanların problemlerini çözmek için kullanırlar. Bunu yapabilmek için bazı yetenek ve becerilere sahip olmak gerekir. Bu bilim dalı ile uğraşan kişilere psikolog adı verilmektedir. Bu bilim dalının amacı çevre, insan ve davranışlar arasında meydana gelen etkileşimi inceler. Bu esnada düşünce, duygu ve davranışları araştırır ve inceler. Bunu yaparken öncelikle bunları anlar, açıklamaya çalışır, elde ettikleriyle bilinmeyenleri bulur ve bunları kontrol altına almaya çalışır.

Spor Psikolojisi : Psikoloji ilkelerinin spor dallarına uygulanmasını içeren bir alt alandır.Spor psikologları akademisyen ve uygulamacı olarak çalışırlar.Spor psikologları, uygulamacıolarak takımın performansını artırmaya ve takım içinde pozitif bir hava yaratmaya çalışırlar.Herhangi bir yarışma öncesindeki kaygı ve sonrasındaki başarısızlık duygusu ile nasıl başa çıkabileceği konularında sporculara yardımcı olurlar; ayrıca, sporcuların yarışma amaçlarına yoğunlaşmalarına ve odaklanmalarına yardım ederler. Araştırmacı spor psikologları ise sporda davranış ve performansı etkileyen faktörleri araştırırlar. Ülkemizde şuan gerçek anlamda spor psikolojisi eğitimi veren bir birim bulunmamakla birlikte bu alana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Trafik Psikolojisi : Psikoloji ilkelerinin yol ve trafik güvenliği alanına uygulanmasıdır. Türkiye’de yeni bir saha olan trafik psikolojisinin etkinlikte gösterdiği alanlar; sürücü yeteneklerinin psikoteknik değerlendirilmesi, sürücülük tarzları ve trafikte riskli davranışlar, sürücü eğitimi ve rehabilitasyonu, ergonomi, trafik güvenliği için bilgilendirme ve bilinçlendirme, trafik yasalarını yapan ve uygulayanlara danışmanlık, trafikle ilgili davranış tutum yetenek ve becerileri ölçme araçları geliştirme, bu alanlarla ilgili araştırmalar ve üniversitelerde trafik psikolojisi dersleri verme olarak sıralanabilir. Trafik psikolojisi alanında henüz okullarımızda yüksek lisans programları yoktur. Ancak, Türk Psikologlar Derneği’nce sunulan sürekli eğitim programlarıyla alanda duyulan gereksinime yanıt verilmeye çalışılmaktadır.