MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), 1943 yılında Minnesota Üniversitesi’nde geliştirilen ve 1981 yılında Savaşır tarafından Türkçe’ye standardize edilmiş bir kişilik testidir. Test; “doğru”, “yanlış”, “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 566 madde, 3 geçerlilik, 10 klinik alt testten oluşan bir kağıt-kalem testidir. Test, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlar ve tanıyı kolaylaştırır. Yaklaşık 50 yıldır kullanılan MMPI, Amerika Birleşik Devletlerinde en sık kullanılan ve üzerinde en çok araştırma yapılan kişilik envanterlerinden biridir. 16 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen MMPI, kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 60-90 dakika arasında tamamlanmaktadır.
Beş Faktör Kişilik Testi
Beş Faktör Kişilik Testi kişinin yetkinliklerini ölçen bir kişilik envanteridir. Kişinin sahip olduğu yetkinlikler belirlenir ve iş tanımına göre en uygun kişinin atanmasını sağlar. 108 sorudan oluşan test ortalama 20 dakika sürmektedir. Test 5 global kişilik faktörü ve 11 primer kişilik faktörü içerir. 5 global kişilik faktörü; odaklanma, sosyaal yönelim, uzlaşabilirlik, duygulanım, düşünsel yönelimi kapsamaktadır. 11 primer kişilik faktörü ise; başarı odaklılık, mükemmelliyetçilik, kural bilinci, sosyal katılım, liderlik, empati, iş birliği, strese tolerans, benlik kontrolü, problem çözme, yenilikçilik gibi özellikleri içermektedir.

Mesleki Olgunluk Ölçeği
Bu test de 16 PF Kim Kişilik ve İlgi-Meslek Yönelim Envanteri gibi eğitim kurumlarına verilen danışmanlık hizmetlerinde kullanılan bir testtir. Bu test lisedeki öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. Testten düşük puan alan öğrencilerin meslek seçimi konusunda desteklenmesi gerekir. Bunun için de bireysel ya da grup danışmanlıkları gerçekleştirilir.