Krize müdahale, zorda kalan ve zor günler yaşayan bireylere ulaşma ve yardım etmede, en doğru ve kısa yoldan etkili olan bir yöntem olarak kullanılır.
Kriz danışmanlığının, kriz yaşayan kişinin krizden önceki durumuna geri dönebilmesi amacıyla, kriz tepkisini hafifletme veya önleme, problem geliştiren unsurları tanımlama, tehlikeli başa çıkma metotlarını hafifletme veya önleme, örneğin intihar düşünceleri gibi olumsuz düşüncelerin ortadan kaldırılarak uygun akıl sağlığı uzmanlarına yönlendirmeyi sağlama şeklinde izlenir.

– Okuldan kaçma,
– Suç içeren davranışlar veya agresif davranışlar
– Akademik başarısızlık ve eğitsel problemlerin artması gibi durumlar krize müdahaleyi gerektirebilir.
Kriz ve Krize Müdahale Danışmanlığı yaparken krizi tanımlama, kriz durumunda nasıl bir tepki verileceğini plânlama, krizle yüzleştirme ve krizi çözme aşamalarını içerir.
Kriz yaşayan kişinin çaresizlik, karmaşa, inkâr ve yetersizlik duyguları yaşaması normaldir… Fiziksel ve psikolojik etkilerinin, durumsal stresin mümkün olduğunca kısa zamanda ortadan kaldırılması hedeflenir.
– Olası çıkabilecek bir kriz için plan yapılmalıdır. Kriz anında krize müdahale edecek kişi/kişiler belirlenmelidir. Asıl kişiye ulaşılamama ihtimaline karşı alternatif kişi/kişiler bulunmalıdır…
– Duygularını ve kriz anında gösterdiği tepkileri uygun şekilde ifade edebileceği bir ortam oluşturulmalıdır.-
– Ortaya çıkan kriz sonrasında acil olarak kiminle iletişime geçileceği belirlenmelidir…
– Öncelikle intihar riski anlaşılmaya çalışılır. İntihar davranışı, krizin çözüm stratejilerinden biri olarak ele alınabileceği için kendine güven ve karar verme becerisine yeniden ulaşmasına yardımcı olunmalıdır.
– Müdahale “şimdi ve burada” ilkesine odaklanmalıdır. Bireyin kişisel gelişimi ve geçmişindeki olaylarla daha az ilgilenilmelidir…
Kriz ve Krize Müdahale Danışmanlığı ile İlgili Çalışma Alanlarımız
– Durumsal Krizler: Alkol bağımlısı bireyin, yeniden alkole başlaması…
– Olumsuz Yaşam Değişiklikleri; Emeklilik,
– Travmatik Stres Sonucu Olan Krizler; Ağır dış stresörler… Beklenmedik, kontrolsüz ve duygusal çökertici bir şekilde ortaya çıkan stresörler… Aile üyesinin ani ölümü, tecavüz, iş kaybı, ayrılık vb. sonucu intihar ya da kendine zarar verme davranışı…