KADINLARDA ORGAZM BOZUKLUĞU

Gerçek şudur ki aslında her sağlıklı bayan birden çok boşalma yaşayabilme yeteneğine sahiptir. Üzücü olan şudur ki birçok bayan hayatı boyunca hiçbir zaman tamamıyla boşalmamıştır. Kadınların %29’u hiçbir zaman boşalmamıştır. %70’i cinsel birleşim sırasında hiçbir zaman boşalmaya ulaşamadığını belirtmiştir. Kadınların sadece %20’si vajinal boşalmayı tecrübe etmiştir.

Bu tür istatiklerin ortaya çıkışının birçok sebebi vardır ancak denilebilir ki en büyük neden; Kadın cinselliğinin anlaşılmasındaki yanlışlar ve önyargılardır.

Bu nedenle bir boşalmaya ulaştırmak;

 • Kadını hem fiziksel hem de düşünsel olarak yönlendirmekle

 

ORGAZM BOZUKLUĞUNUN TANISI

 • Her cinsel etkinlikte ya da cinsel etkinliklerin yaklaşık %75’inde;
 • BOŞALMADA BELİRGİN GECİKME,
 • BOŞALMANIN ÇOK SEYREK OLMASI YA DA YOKLUĞU,
 • BOŞALMA DUYUMLARININ ÇOK DÜŞÜK YOĞUNLUKTA OLMASI
 • Görülüyorsa bu tanı konulabilir.
 • Bu belirtiler yaklaşık 6 aydır sürmelidir.
 • Bu belirtiler, kadında klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya neden olmalıdır.

Kadında BOŞALMA bozukluğu tipleri…

 • PRİMER (Yaşam boyu): Bu bozukluk, kişi cinsel açıdan etkin olduğundan beri vardır.
 • SEKONDER (Edinsel): Bu bozukluk, oldukça olağan bir cinsel işlevsellik evresinden sonra başlamıştır.
 • TOTAL (Yaygın): Bu tür uyarımlar, durumlar ya da eşlerle sınırlı değildir.
 • DURUMSAL : Yalnızca belirli tür uyarımlar, durumlar ya da eşlerler ortaya çıkar.
 • AĞIR OLMAYAN: Belirtiler az sıkıntı doğurur.
 • ORTA DERECEDE: Belirtiler orta düzeyde bir sıkıntı doğurur.
 • AĞIR: Belirtiler çok sıkıntı doğurur.

Kadınlarda Boşalma Bozuklukları

 • Kadınlarda boşalma bozuklukları %35 oranında görülür.
 • Primer boşalma sorunları daha sık görülür.
 • Sekonder boşalma sorunları ise mutlaka altta yatan bir depresyon, evlilik içi çatışma başka bir neden aranmalıdır.
 • Kadın nasıl boşalacağını öğrendiği zaman, kötü cinsel iletişim, ilişki çatışması, travmatik bir yaşantı, ruhsal ya da tıbbi bir problem yaşamadan bu yetisini yitirmeleri genellikle mümkün değildir.
 • Boşalma sorunları, genç kadınlarda daha sık görülmektedir.
 • Tanı , danışanın yaşı, cinsel deneyimi ve aldığı cinsel uyaranların yeterliliği iyice değerlendirildikten sonra konulmaktadır.