KADINLARDA CİNSEL İSTEKSİZLİK

Cinsel heyecan çok karmaşık bir duygulanımdır, gurur, utanç ve suçluluk gibidir. Bir kişinin bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde cinsel heyecanını bir kişiye odaklaması sonucu, bu heyecan, cinsel isteğe dönüşür. Kadınlarda görülme sıklığı %40 dır. Kadınlarda en sık görülen cinsel işlev bozukluğudur.

Kadında Cinsel İstek (İLGİ) Bozukluğu

 • Aşağıdakilerden en az üçü ile kendi gösteren, cinsel istek yokluğu ya da belirgin olarak az     olması durumu söz konusudur.
 • Cinsel etkinliğe karşı ilgisizlik ya da çok az ilgi gösterme,
 • Cinsel içerikli düşüncelerin ya da düşlemlerin olmaması ya da çok az olması,
 • Cinsel etkinliği başlatmama ya da çok az başlatma, eşinin başlatma girişimlerine karşılık vermeme,
 • İçten ya da dıştan gelen hiçbir cinsel simgeye (yazılı, sözel ya da görsel) karşı cinsel istek olmaması ya da çok az olması.
 • Bu belirtiler, en az, yaklaşık 6 ay sürmelidir.
 • Bu belirtiler, kadında klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya neden olmalıdır.
 • Bu cinsel işlev bozukluğu, cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanmamalıdır ya da ağır bir ilişki bozukluğundan ( örn. eşin kaba güç kullanması) ya da gerginlik yaratıcı önemli başka etkenlerden kaynaklanmamalıdır ve bir maddeye/ilaca ya da başka bir sağlık durumuna bağlanmamalıdır.

Nedenleri

 • Organik nedenler
 • Hormonsal bozukluklar
 • Doğum
 • Menopoz
 • İlaçların yan etkileri
 • Primer cinsel istek azlığı
 • Çok yüksek oranda bilinçdışı süreçlerle ilgilidir. Kadın bir erkekle birlikte cinsel zevk almasına izin vermek konusunda bilinçsiz bir çatışma barındırmaktadır. Bu çatışmalara karşı savunmalar özellikle kadının cinsel istek şeklide tepki vermesini engeller.
 • Sekonder cinsel istek azalmasında,
 • İlaç yan etkileri ve sıklıkla depresyon ya da psikojenik travma gibi ruhsal bir sorunun yatma olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve mutlaka ruhsal değerlendirme yapılmalıdır.

Tedavisi

 • Eğer herhangi bir hastalık, depresyon gibi ruhsal sorunlar ya da bir ya da bir ilaç kullanımından kaynaklanıyorsa nedene yönelik bir tedavi stratejisi izlenir.
 • Cinsel işlev bozukluğu için danışmanlığa alınan çiftlerin tedavisinde çiftin cinsel iletişimlerin arttırılması, cinsel isteklerini daha rahat ifade edebilmelerinin sağlanması ve cinsel yaşamlarındaki kısıtlıkların kaldırılması amaçlanır.
 • Bu noktada tedavide en önemli unsur cinsel isteği engelleyen unsurların bulunup ortadan kaldırılması ile kişinin gizli kalmış arzu ve fantezilerinin uyandırılmasıdır.