ÇOCUK DANIŞMANLIK HİZMETİ
RANDEVU

Çocuğun sağlıklı psiko-sosyal gelişim gösterebilmesi ve uyumsuz davranışlarının yerine pozitif davranışlar geliştirebilmesi için çocuğa sunulan danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Çocuğa danışmanlık yapabilmek için danışmanın amacını ve doğasını anlamak gereklidir. Bireysel Danışma’da bir yetişkin ile konuşmaya, iletişim kurmaya çalışırken danışanı konuşmaya teşvik etmek kolay olacaktır. Çocuk Danışmanlığı ise daha komplike, karmaşıktır. Kendileri ile ilgili bir şeyi anlatmaları, önemli bir konuda sabit kalmaları oldukça zordur. Bu yüzden Çocuk Danışmanlığı’nda sözel iletişim becerilerinin yanı sıra bazı ek yöntemler kullanmak gerekebilir; oyunlar, oyun hamurları, çizim etkinlikleri gibi…

Çocuk Danışmanlığı’nda temek amaç çocuğun kendisine acı veren duygusal sorunları ile baş etmesini sağlamaktır. Kendi düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını en uygun şekilde ifade etmesine olanak sağlamak, güçlü yönlerini keşfetmesini, dış dünya da kendisini rahatça ve uyumlu olarak ifade edebilmesini sağlamak yine amaçlar arasında yer alır…

Çocuk Danışmanlığı’nda danışmanın yanı sıra anne-babaya da önemli rol düşmektedir. Çocuğun yaşadığı probleme ilişkin davranışın ortadan kaldırılması için anne-babanın yardımı gereklidir. Çocuğun danışmaya getirilme amacına bağlı olarak çocuğun duygusal anlamda yaşadığı sorunları çözmek, bu sorunların üzerinde durmak Çocuk Danışmanlığı’nın hedefleri arasındadır. Danışman mevcut probleme dair olası nedenler hakkında anne-baba ile iş birliği içinde hareket eder.

Bu iş birliği ile çocuğun kendi sorununu çözebilmesine yönelik kendi amaçlarını belirlemesi sağlanır. Sözel olarak kendini ifade etmekte zaman zaman zorlanan çocuk, esas problem yerine başka sıkıntılar hakkında konuşabilir. Böyle durumda Çocuk Danışmanlığı ile danışman, çocuğun problemini ortadan kaldırmaya yönelik süreç üzerinde çalışır…

Yine Çocuk Danışmanlığı’nda vurgu yapılması gereken diğer bir konu çocuk ile güven ilişkisinin kurulabilmesidir. Çocuğun gereksinimlerini gidermeye yönelik iyi yapılandırılmış bir ‘Çocuk Danışmanlığı’ gerçekten neye ihtiyacı olduğunu fark etmek ve uygulamaya geçirmek zaman alabilir.

Danışmanın çocuk ile sıkı bağlar kurabilmesi, onun dünyasına karşı duyarlı ve güven veren bir ilişkiden geçer. Çocuk danışman ile kurduğu ilişkide özel olduğunu hissetmelidir. Gizlilik ve gizliliğin sınırları çocuğun güven duygusunun artmasına, danışma sürecine olumlu katkıda bulunur…

Kurulan bu ilişki de sınırlar ve kurallar olmalıdır; kendisine duygusal olarak zarar verici problemlerin önüne geçebilmek için bu kurallar gereklidir.

Danışma süreci hakkında ve kurulan ilişkinin sonlu bir ilişki olduğu konusunda çocuk bilgilendirilir… Yine bu kurallar ile kendisine, danışmana ya da eşyalara zarar vermesinin önüne geçilir.

Anne babalık 24 saat süren ve neredeyse ömür boyu sürdürülen bir görev, meslektir.

Çocuk Danışmanlığı ile çocukların özdenetime sahip, kendine yeten, kendi başına kararlar alabilen, aldığı kararların sonuçlarına ve bu sonuçların getirdiği sorumlulukların arkasında duran, duygularını, düşüncelerini rahat ifade eden birer insan olmalarını sağlamaktır.

Danışmanlık süresince uyum problemi yaşayan çocukların şu sorularına cevap aranır;

 • Uyumsuz davranışı ne? Neler yapıyor?
 • Hangi durumlarda yapıyor?
 • Ne zaman yapıyor?
 • Davranışın ortaya çıkma biçimi ne?
 • Nasıl yapıyor ve ne kadar sürüyor?
 • Nasıl sona eriyor?
 • Bu davranışı hangi amaca ve hangi ihtiyaca yönelik yapıyor?
 • Bu uyumsuz, dengesiz davranış ile çevreyi kontrol etmeye mi çalışıyor?
 • Bu davranışa ne tepki veriyoruz?
 • Anne-baba olarak davranışı doğru algılıyor muyuz?
 • Sorumluluğu üstleniyor muyuz?
 • Kendisini ifade fırsatı veriyor muyuz?
 • Gerçekten dinliyor muyuz?
 • Uyumsuz davranış/problem belli bir döneme özgü mü, geçici bir belirti mi?

Sonuçta her çocuk ve aile farklıdır! Çocuğun ihtiyaçları vardır ve bunlar karşılanmalıdır… Danışma ile sorun tanımlanıp, amaç saptanarak bu amacın gerçekleşmesi için çeşitli yollar çocuğa öğretilir.

Çocuk Danışmanlığı ile İlgili Çalışma Alanlarımız

 • Gelişimsel strese bağlı…
 • Aile krizleri…
 • Belirgin anksiyete.
 • Bedensel yakınmalar.
 • Korkular, ani başlayan kekemelikler.
 • Saldırganlık.
 • Anneden ya da babadan kısa/uzun süreli ayrılma.
 • Okula gitmeme isteği: okul korkusu!
 • Altını ıslatma
 • Sınıf içinde uygunsuz davranma…
 • Aslı olmayan bedensel yakınmalar.
 • Yalan Söyleme…
 • Sıradan sıkıntının önüne geçmiş duygu durum bozukluğu olarak depresyon: anne yoksunluğu, taşınma, yeni bir kardeş, ayrılık, arkadaşlık ve okul ilişkileri, biyolojik yatkınlık, ders başarısında düşme.
 • Öğrenme Bozukluğu
 • DEHB
 • OKB
 • Utangaçlık ve İçe dönüklük
 • Tırnak Yeme & Parmak Emme
 • Altını Islatma
 • Tik Bozuklukları
 • Sosyal Fobi
 • Ayrılık Kaygısı
 • Özgüven eksikliği

 

Çocuk Danışmanlığı Çalışma Alanları
Çocukluk Çağı Travması
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Enüzeris
Anksiyete ve Fobilerde Tedavi.