ARYA KİDS ÇOCUK OYUN ATÖLYESİ
RANDEVU

Oyun Atölyelerinde çocuğun veya ergenin problemlerini anlamak, onun duygularını ve tutumlarını keşfetmek ve onları bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak temel amaçtır. Yaşlarına veya spesifik sorunlarına uygun olarak çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, risk alabilecekleri, sosyal kuralları ve sınırları öğrenebilecekleri ve yaşadıkları sorunlar ile başa çıkabilme yollarını keşfedebilecekleri güvenli bir ortam yaratır. Grup özelliklerinin değişimiyle çalışmalar önleyici veya iyileştirici yönlü olmak üzere düzenlenebilir. İlk hafta aile ve çocuk görüşmeleri yapılır. Çocuklara ve ailelere uygun problem envanterleri, testler ve gözlem çalışmaları uygulatılır. Uygulanan çalışmalarla çocuklar için ilk gelişimsel gözlem raporu doldurulur.

Beş haftalık çalışma sonunda çocuklar için aynı gözlem raporu oluşturularak ailelere ayrıntılı bir rapor sunulur.
Gruplar kaç yaş aralığı içindir? 4 yaşından 12 yaşına kadar gruplar oluşturulur.
Gruplar kaç kişiliktir ? Gelişimsel Oyun Grupları 3-5 kişi aralığında değişmektedir.
Grup Çalışmalarını Kim Yönetir? Çalışmalar uzman psikolog ve çocuk gelişimi uzmanlarınca yönetilir.
Aileler grup çalışmalarına girebilir mi? Aileler çalışma gruplarına giremez. Bu çocukların özgüven ve dikkat problemleri için önemli bir unsurdur. Atölye öncesi ve bitiminde ailelere raporlarla bilgilendirme sunulur.
Oyun Grupları hangi hedef doğrultusunda çalışır? Çalışma grupları öncelikle çocukların motor, bilişsel, dilsel ve sosyal gelişimlerine odaklanmıştır. Dikkat becerilerini ve motor yeteneklerini geliştirerek, bilişsel gelişimlerine destek olur. Bir diğer önemli konu olan çağımızın sosyal beceri eksikliğinde de önemli çalışmalar yaparak çocukların eğlenerek sosyalleşmesini ve deneyimler sağlamasını hedefler.
Oyun Grupları Problem Odaklı Çözümler Getirir mi? Çocukların günlük hayatta karşılacağı akran zorbalığı, çekingenlik, özbakım problemleri, kardeş kıskançlığı, bedensel problemler, travmatik yaşantılar, davranım bozuklukları, arkadaşlarla uyum problemleri, sosyal medya-oyun bağımlılıkları gibi sorunlarda yaratıcı çözümlerle çocukların üretkenliği arttırılarak çocuklara baş etme becerileri kazandırılır.

ÖRNEK-GENEL ATÖLYE PROGRAMI
1. Hafta: Aile görüşmesi, çocuk ilk değerlendirme-ilk gözlem, ilk gelişimsel gözlem raporu oluşturma
2. Hafta : Çocuk ayrıntılı tanışma, Kaynaşma, Oyuncaklarla Temel Oynama Çalışmaları, Temel Güven oyunları, Grupla ısınma, Sanat ile Psikolojik Danışma
3. Hafta: Duyguları Tanıma, Değerler Giriş Çalışmaları, Çocuğun Kendini Keşfi, Kaygı, korku gibi problemlere yönelik psikodrama çalışmaları
4. Hafta: Farklılıkları Keşfetme, Bilişsel Oyun Çalışmaları, Dünya Ve Çevreye Karşı Farkındalık Çalışmaları, Motor Beceri Faaliyetleri
5. Hafta: Özgüven Çalışmaları, Temel Dikkat Geliştirme Dramaları, Sosyal Uyum Becerilerine Yönelik Masal ve Canlandırma Danışmanlığı, Son gelişimsel gözlem raporunun hazırlanması.

TEKNİK: Grup çalışmaları sırasında tek bir yöntem veya değerlendirme çalışması uygulanmaz. Temel amaçlar doğrultusunda psikolojik değerlendirme, psikodrama, resim, sanat, farkındalık, değerler eğitimi, sinema ile psikolojik danışma, masal ile psikolojik danışma, yoga ve birçok farklı teknik uygulanır. Uzmanlarımız çocukların ihtiyaçlarını baz alınarak karma yapı oluşturur.

Arya Kids Gelişimsel Çocuk Oyun Grupları