AİLE DANIŞMANLIĞI
Aile, geçmişten günümüze tüm toplumlarda temel bir sosyal kurum olarak varlığını sürdürmektedir.
Aile danışmanlığı da sosyal bir kurum olarak etkileşim içinde bulunan aile üyelerinin yaşadığı problemlere yönelik olarak sağlıklı bir iletişim ortamının yaratılması için tüm aile bireylerine yapılan psikolojik yardım hizmetlerini içerir.
DETAYLI BİLGİ
RANDEVU
BİREYSEL DANIŞMANLIK
Bireysel psikolojik danışma, bir etkileşim süreci olarak tanımlanmaktadır.
Bu etkileşim danışman ve danışan olarak nitelendirilen iki insan arasındaki profesyonel etkileşimdir. Danışma da amaç psikolojik problemlerin müdahalesinde uzmanlık kullanılarak problemleri ile başa çıkma konusunda profesyonel yardım için gelen danışana psikolojik destek hizmeti sunmaktır.
DETAYLI BİLGİ
RANDEVU
ÇOCUK DANIŞMANLIĞI
Çocuğun sağlıklı psiko-sosyal gelişim gösterebilmesi ve uyumsuz davranışlarının yerine pozitif davranışlar geliştirebilmesi için çocuğa sunulan danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.
Çocuğa danışmanlık yapabilmek için danışmanın amacını ve doğasını anlamak gereklidir.
DETAYLI BİLGİ
RANDEVU
ERGAN DANIŞMANLIĞI
Çocukların hayatında en önemli dönüm noktalarından biri ergenlik dönemidir. Çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemi olan ergenlik ruhsal, fiziksel, sosyal olgunlaşmayı da beraberinde getirir.
Hızlı bedensel değişmeler, kimlik ve aidiyet duygusunun oluşması, meydana gelen her yeni değişim ile birlikte uyum sürecinin de beraberinde bir takım zorlukları getirir.
DETAYLI BİLGİ
RANDEVU
EVLİLİK VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI
Aileye bir sistem olarak bakıldığında evlilik ailenin oluşmasını sağlayan bir alt sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Eşlerin evlilik ilişkilerinden aldıkları doyum evlilik ve çift danışmanlığı süresince danışmanın karşına çıkar.
DETAYLI BİLGİ
RANDEVU
BOŞANMA DANIŞMANLIĞI
Çatışmanın olmadığı evlilik olamaz. Gündelik hayatın stresi, zorlukları bireylerin değerleri ve düşünceleriyle birleşince, çiftlerin kimi zaman fikir ayrılıkları, tartışmalar ve hatta ilişkideki kişilerden birinde veya her ikisinde ayrılmayı istemeye varan sonuçlar doğurabilir.
Ailedeki çatışma tırmandığında bundan ailedeki herkes olumsuz etkilenir ve nihayetinde çocukların uyumları da bozulur.
DETAYLI BİLGİ
RANDEVU
HAMİLELİK DANIŞMANLIĞI
Hamilelik; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönleriyle çeşitli değişimlerin yaşandığı sadece dokuz aylık değil, öncesi ve sonrasıyla çok daha uzun bir dönemi kapsayan önemli bir süreçtir.
Bu süreçte anne adayının birinci aşamada yaşadığı fiziksel ve hormonal değişim, onu ilk olarak çeşitli ruhsal değişimlere sürükler.
DETAYLI BİLGİ
RANDEVU
OKUL DANIŞMANLIĞI
Aile içinde yaşamına başlayan bireyin aileden sonra etkileşime geçtiği ilk yer okuldur.
Çocuk aile ile sınırlı dünyasından koparak okula başlar. Daha büyük bir dünyaya açılır. Dışarıda karşılaştığı çevre aile içinde bulunduğu durumdan farklı olarak bir takım kurallar içerir.
DETAYLI BİLGİ
RANDEVU