Hilal Alkuş Çakır

Uzman Psikolog / Çocuk  Ergen ve Aile Danışmanı 

Psikolog Hilal Alkuş Çakır Tekirdağ ‘da doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini orada tamamladıktan  sonra  Türkiye derecesi ile  Bahçeşehir  Üniversitesi İngilizce Psikoloji Lisans Programı’nı kazanmış ve başarıyla  tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli hastanelerde, psikiyatri servislerinde,  toplum ruh sağlığı merkezlerinde çocuk ergen ve yetişkin alanlarındaki çalışmalarda stajyer psikolog olarak bulunmuştur.  Lisans eğitiminin ardından klinik alanda uzmanlaşmak istemiş ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başlamıştır.

2016 yılında Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD’ nda, Prof. Dr. Alp Üçok ile birlikte psikiyatri servislerinde bulunmuş, farklı tanı gruplarıyla gerçekleştirilen grup terapi çalışmalarında görev almıştır.

2017 yılında   İstanbul Üstün Zekalılar Enstitüsü ‘nden   ‘ WİSC-R Çocuklar için Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi ‘  almış  ve Üsküdar Çocuk Üniversitesi ’nde üstün zekalı çocukların belirlenmesi ve aileleri ile yapılan çalışmaların yürütülmesinde koordinatör psikolog olarak çalışmıştır.

Çocuklarla iletişim ve etkileşimin derinliğine odaklanarak sözcüklerin yanı sıra  resim ve oyunun  gücünü önemsemiş,  bu doğrultuda ‘ Çocuk Resimlerinin Analizi ve Yorumlanması Eğitimi ’   ve  Byron Norton tarafından geliştirilen  ‘ Experimental Play Therapy –  Çocuklar İçin Deneyimsel Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi ’ almıştır .

Çocuk ve aile kavramlarının birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini savunan  psikolog Hilal Alkuş Çakır, İstanbul Üniversitesi ‘ nde  450 saatlik  Aile Danışmanlığı Eğitimini almış, aile ve çift terapisti Serkan Çar ile birlikte  süpervizyon  eğitimini tamamlamıştır.

Yrd. Doç. Nevin Dölek tarafından verilen  ‘ Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi’ni almış, okul çağı çocuklarıyla gerçekleştirdiği çalışmalarında   bu teknikleri kullanmaktadır.

Sınav kaygısı ve öğrencilerin performans geliştirme süreçlerine odaklanarak   bireysel ve grup terapi çalışmaları yürütmüş, bu konuda öğrencilere  ailelere  uzmanlara  seminerler vermiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların   gözlemi,  gelişim testlerinin uygulanması, uzman eğitimleri ve  aile seminerleri gerçekleştirmiştir.

2018 ekim ayı itibariyle Arya Psikoloji Danışmanlık ve Gelişim Akademisi’nde çocuk ergen ve aileler   ile çalışmaktadır.

Uyguladığı testler: WISC-r Zeka Testi , Denver Gelişim Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Frankfurter Dikkat Testi , D2 Dikkat Testi, Benton Görsel Algı Testi, Bender-Gestalt  Görsel  Motor Algı  Testi, Burdon Dikkat Testi,  Gessel  Gelişim Testi , Goodenough , Cattel 2A  Zeka Testi , Peabody Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, AGTE Ankara Gelişim Envanteri , Draw A Person Testi,  Koppitz İnsan Çizim Testi ‘dir.

Kaygı bozuklukları, korkular, öfke kontrolü, davranış bozuklukları, sosyal beceri eğitimi  ,  dikkat eksikliği hiperaktivite, enürezisi, enkopresis, selektif mutizm,  okula uyum ,  uyku bozuklukları,  anne çocuk  bağlanma süreçleri , sınır koyma,  travma sonrası stres bozukluğu , sınav kaygısı, iletişim problemleri , kardeş kıskançlığı , boşanma sonrası sürecin yönetilmesi,  aile içi iletişimi  çalıştığı alanlardır.