Boşanma ailenin bölünmesine, dağılmasına yol açan, tüm bireyleri yıpratan bir olaydır. Boşanma evlilik bağının kopması, evliliğin geçersiz olması ve eşlerin fiziksel ve hukuki olarak evlilikle ilgili sorumluluklarının bitişi demektir.

Evlilik sadece iki insanın bir araya gelmesi demek değildir. Evlilikle birlikte çok farklı dinamikler meydana çıkmaktadır. Yani evlilikle birlikte farklı inançlar, değerler ve alışkanlıklar gibi dinamikler oluşmaktadır. İşte kişi eş seçerken bu farklı dinamikleri de dikkate almalıdır. Kısacası bu dinamikler eş seçimi ve evlilik kararı açısından hayati öneme sahiptir.
Evlilik öncesi ve sürecinde yaşanan tüm olumlu durumlara rağmen, evliliğin ilk yılları sıkıntı ve güçlüklerle geçer. Çünkü birey doğumundan beri yaşadığı hayat tarzından farklı bir hayat tarzı içerisinde bulur kendini ve bireyin karşısına yeni sorumluluklar, yeni roller gelir.

Evlilikte mutluluğu ve huzuru sağlayan standart kalıplar yoktur fakat yine de kişiler; eş seçerken kendisiyle uyumlu, benzer inanç, değer yargılarına sahip, ailelerinin tasvip ettiği, evlilik sorumluluğunu kaldırabilecek ve bunun bilincinde olan, ilerideki yaşamını olumsuz etkileyecek engelleri olmayan, ruhsal ve fiziksel olarak evliliğe hazır durumda olan kişileri seçmektedirler.

Buna rağmen evlilikte sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim, yaş, aile içi iletişim, çocuk evliliğin bu dinamik yapısını zamanla etkilemeye başlar.
Kötü iletişim…
Uyumlu şekilde yürütülemeyen ilişkiler, tartışmanın artması…
Birbirine uymayan cinsiyet rolleri…
Evlilik yaşantısının rutinleşmesi…
Değişen kocalık ve kadınlık rolleri, şehirleşme…
Erken yaşta evlenmek, eğitim düzeyinin farklılıkları, çocuk bakımından kaynaklanan beklentilerin karşılanmaması, yoğun stres…
Eşlerin birbirlerinin isteklerini engellemeleri…
Kırıcı sözler, mizah anlayışları, kötü alışkanlıklar, cinsel ihtiyaçların karşılanmaması, eşini dinlememek…
İletişimdeki yetersizlikler.
Evliliğin kurtarılamayacak kadar zarar gördüğü düşüncesi.
Ülkemizde özellikle kadınların cinsel hayatının evlilik sonrasında başlaması büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır…
Yaşanılan cinsel ilişkinin eşlerin cinsel beklentilerini çeşitli nedenlerle karşılamaması evlilik birliğini temelden sarsmaktadır.
Kıskançlık…
Aldatma…
Kadının kendini erkeğe bağımlı olup, erkeğin kendini bir kadınla sınırlı hissetmemesi…
Boşanma aile birliğini meydana getiren eşlerin ilişkilerini sürdürmede yaşadıkları uyuşmazlıkların ve ilişkilerini sonlandırması ile ortaya çıkan bir durumdur.
Evlilik bağının yasal olarak sona erdirilmesi anlamına gelir…
Boşanma süreci fiziksel ayrılık ile başlar ve yasal olarak boşanmanın gerçekleşmesinin sonrasında da etkilerini devam ettirir.
Mutsuz bir evlilikten kurtuluş yolu gözükse de bir ilişkinin parçalanmasıdır aslında.
Birçok etkisi vardır; ekonomik yönden zorlar, ruhsal yönden yıpratır.
Hem ev geçimi hem de ev işleri gibi problemler uğraşmak…
Kendini tükenmiş hissetme, hiçbir şey için yeterli zaman bulamama ve ne yapacağını ve nasıl yapacağını bilememe…
Depresyon, endişe, güvensizlik, özgüven eksikliği…
Ayrılma bunaltısı.
Tutarsız ilişkiler.
Boşanma süreci ve sonuçları bakımından birçok insanı aynı anda etkiler…
Boşanma karmaşık olup, uzun bir zaman diliminde gerçekleşen bir süreçtir…
Boşanmanın farklı bireylerde çok farklı sonuçlara yol açtığı söylenebilir…
Bireyin boşanma sonrasında yeni hayata uyum sağlamak için günlük hayatta karşılaştığı sosyal, psikolojik ve ekonomik olaylara güçlük yaşamaksızın yeterli şekilde başa çıkması gerekecektir.
Uyumu kolaylaştırmak için danışman tarafından planlanacak müdahalenin; kişinin karşılaştığı kendine özgü güçlükler, bunların yaşadığı strese katkısı, kullanılabilecek başa çıkma için kullanacağı stratejilerinin çeşitliliği ve bunların etkililiği hakkında dikkatlice çalışılmalıdır.
Boşanma sonrası hem kadın hem de erkekler düşük benlik saygısı, sosyal ve cinsel rollerde karışıklık, öfke, kaygı, ambivalans ve depresyon duyguları yaşamaktadır…
Bu duygusal tepkiler boşanma sonrası yaşamın diğer problemlerinden bağımsız ayrı deneyimler olarak düşünülmemelidir. Aksine, duygusal tepkiler diğer alanlardaki problemlerden etkilenmekte ve diğer alanlarda problem yaratmaktadır.
Eski eşle temas, kişiler arası ilişkiler, yalnızlık, finansal kaygılar…
Bütün bu etkilerden kurtulmak boşanma sonrası yaşama uyumda sosyal destek sisteminin ve boşanmaya yüklenen anlamın önemli olduğunu bizlere söyler…

Boşanmış kişiler yaşamlarının birçok alanında değişimle karşılaşır…
Kriz olarak yaşadıkları boşanma durumuna arkadaşlık ilişkileri, yakın ilişki desteği, sosyal etkinliklerde bulunma, bağlantılarını sürdürme, boşanmayı kendileri ile ilgili kişiler bir olumsuzluk olarak görmeme, yaşamının sonrasında felaket olacağını düşünmemek, gerçekçi olmayan anlam yüklemeleri yapmamalarını sağlamak danışmana düşmektedir.

Boşanma Danışmanlığı ile İlgili Çalışma Alanlarımız
– Boşanmada Çocuk
– Boşanmada Eş
– Boşanma Kararsızlığı
– Boşanma Sonrası Yaşama Uyum
– Boşanma Sonrası Yaşamda Karşılaşılan Güçlükler