ERKEKLERDE EREKSİYON BOZUKLUĞU (Erektil Disfonksiyon)

SERTLEŞME SORUNLARI

 • Cinsel ilişkiyi geciktirmeye yetecek nitelikte bir sertleşmeyi sağlayamama veya bunu sürdürememeyi sertleşmede yetmezlik olarak tanımlar.
 • Sertleşme bozukluğunun tanı kriterlerini tekrar gözden geçirecek olursak;

1- Sürekli olarak ya yineleyici bir biçimde yeterli bir sertleşme sağlayamama ya da cinsel etkinlik bitene dek sertliği sürdürememe,

2- Bu bozukluk belirgin bir sıkıntıya kişiler arası ilişkilerde zorluklara,

3- Sadece bir maddenin örneğin kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç, yada genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

Görülme sıklığı

 • Tüm erişkin erkek popülasyonunun %60’ında görülebilmekle birlikte, bu oran 60 yaşın üzerinde belirgin olarak artmaktadır.
 • Yaşamın herhangi bir döneminde benzeri bir güçlükle 1-2 kez karşılaşan erkeklerin oranı %20’lere çıkmaktadır.
 • Bu oran ülkemizde yaklaşık 6,5 milyon erkeğin erektil işlev bozukluğu sorunu yaşadığını göstermektedir.
 • Ne var ki erektil işlev bozukluğunun olan erkeklerin ancak %10’undan azı tedavi görmektedir.

Nedenleri

 • EİB’nin çıkışında ya da devamında en önemli psikojen etken, performans ile ilgili olumsuz beklenti ve değerlendirmedir. Performans, başarıya ilişkin bir kavramdır. Bireyin performansının yetersiz olacağına ilişkin beklentisi ve yetersiz performans sonucunda ortaya çıkabilecek sorunlar ile ilgili düşünceleri yoğun anksiyete yaşamasına ve cinsel ilişkiden kaçınmaya, cinsel isteksizliğe, hatta depresif belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.
 • Diğer taraftan ereksiyon bozukluğu, depresyonda sık görülen belirtilerden biridir. Hangisinin diğerine neden olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte olumsuz düşünce biçimi ve bakış açısının hem depresyona, hem de erektil işlev bozukluğuna zemin hazırladığı bilinen bir gerçektir.
 • Performans kaygısı yanı sıra suçluluk duygularının eşlik ettiği evlilik dışı ilişkiler, bireyin partnerindeki cinsel istek bozukluğu, çeşitli cinsel mitler, abartılı beklentiler, rastlantısal başarısızlıklar evlilik ilişkisindeki sorunlar da psikojen nitelikte erektil işlev bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olabilir.
 • Sertleşme sorunlarının psikolojik belirleyicileri arasında performans kaygısı (başarısızlık korkusu), yetersiz uyarım, ilişki çatışmaları, çocukluk dönemine ait cinsel cinsel travmalar, cinsel kimlik ve yönelim sorunları, çözülmemiş partner ve ebeveyn bağları, dini veya kültürel tabular yer alır.
 • Performans kaygısında kişinin dikkatinin erotik uyarımdan uzaklaşıp ağırlıklı olarak cinsel performansa odaklandığı bir “seyirci rolünü” benimseme hali vardır.
 • İletişim zorlukları, güç çatışmaları, yakınlık ve güven eksikliği, cinsel cazibe kaybı, her iki cinsiyetin cinsel uyarılma sorunlarının yaygın veya eş zamanlı nedenleridir.
 • Yaşlanmayla birlikte, çoğu erkek yeterli ereksiyona ulaşmak için daha fazla fiziksel ve zihinsel uyarıma ihtiyaç duyar.