Rorschach Kişilik Testi
Rorschach testi, 10 adet simetrik mürekkep lekesinden oluşan kartı içermektedir. Bu test, kişinin nesne ilişkileri, duygu dünyası, savunmaları, ego fonksiyonları, düşünce ve algı sistemi, temel ihtiyaçları, çatışmaları, eğilimleri, kişilik özellikleri gibi birey ile ilgili detaylı bilgi veren ve genellikle klinik amaçlarla kullanılan bir testtir.

Tematik Algı Testi (TAT)
TAT testi, 20 adet farklı resmin olduğu kartlardan oluşan, kadın ve erkeğe farklı kartların gösterildiği bir testtir. 10 yaş ve üzeri herkese uygulanan Tematik Algı Testi, kişinin temel ihtiyaçlarını, savunmalarını, yaşamlarındaki ana temaları, diğerleriyle ve otorite figürleriyle olan ilişkilerini, hakim duyguları, kaygıları, çatışmaları ve kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Luisa Düss
3-10 yaş arası çocuklara uygulanan ve bir projektif test olan Luisa Düss testi, çocuğun kişilik komplekslerini anlamayı amaçlamaktadır.

CAT (Çocuklar için Algı Testi)
CAT testi de Luisa Düss gibi 3-10 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan bir projektif testtir. Çocukların kendilerini hayvan figürleriyle ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

Wisc-r Zeka Testi
6-16 yaş grubu bireylere uygulanan bir zeka testidir. Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere 3 zeka bölümüne ilişkin bilgi verir.

Benton Görsel Bellek Testi
Benton Görsel Bellek Testi 8 yaş ve üstü bireylere uygulanmaktadır. Bireyin idrak, dikkat yeteneğini ölçer ve gördüklerini hangi belleğe kaydetmiş olduğunu, ne kadar süre hatırlayabildiğini saptamak için kullanılmaktadır.

Sınav Kaygısı Ölçeği
Sınav kaygısının düzeyini belirlemek için kullanılan bu ölçek; aynı zamanda danışmanlık sürecine de yardımcıdır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bu ölçek, bireyin duyuşsallık ve kuruntu boyutlarını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Mesleki Yönelim Envanteri
Mesleki Yönelim Envanterinin amacı, bireyin çeşitli iş ve mesleklere olan ilgi ve isteğinizi ortaya koymak; bu doğrultuda bireyin doğru seçim yapmasına yardımcı olmaktır.

Metropolitan Testi (Okul Olgunluğu)
Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

Cattel Zeka Testi
Bu test 4-7, 7-14 ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilen 2A, 2B, 3A olmak üzere 3 formu bulunan bir zekâ testidir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilen Cattel Zeka Testi, bir zeka-performans testidir.

Beier Cümle Tamamlama Testi
Beier Cümle Tamamlama Testinin A formu 56 eksik cümleden oluşur ve 8 ile 16 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Teste bireyin eksik cümleleri tamamlamasıyla geleceğe karşı tutumu, kaygıları, kendilik algısı, aile bireyleriyle olan ilişkileri, ilgi ve beklentileri gibi konularda bilgiler alınır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
0-6 yaş çocukların gelişimsel süreçlerini izlemek için kullanılır. Çeşitli periyotlarla çocuğun küçük ve büyük kas gelişimi, öz bakım becerileri, dil gelişimi, zihinsel becerileri, sosyal gelişimi gibi konularda bilgi edinilir.

Peabody Resim-Kelime Testi
Bu test 2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testin amacı alıcı dil becerisini ve kelime-kavram bilgisini belirlemektir.

Stanford Binet Zeka Testi
Bu test 2 yaşından büyük çocuklara uygulanır. Test 2,3 ve 4 yaş için 12 yönergeye, 5 yaş ve sonrası için 6 yönergeye sahiptir. Testin amacı; çocuğun dil gelişimini, benzerlik kurma, zıt kavramları anlayabilme, motor becerileri, ilişki kurma ve sürdürme becerilerini ölçmektir.

Frostig Görsel Algı Testi
Çocuklarda görsel algıyı değerlendiren, çocuğun okul dönemine hazır olup olmadığını saptamayı amaçlayan bir performans testidir. Bu test 5 algısal beceriyi ölçmeyi amaçlamaktadır; el-göz koordinasyonu, şekil zemin ayrımı, mekanla konumun algılanması, mekan ilişkilerinin algılanması, algılama sabitliği.