Hakkında admin@aryapsikoloji.com.tr

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
şimdiye kadar 26 kadar blog girişi yaptı

Akran Zorbalığı

Zorbalık saldırganca davranışları içermektedir ve aralarında fiziksel, sözel ya da dolaylı üstünlük olan kişiler arasında gerçekleşmektedir. Zorbalık, başkalarına korku, endişe ve hasar verecek şekilde güçlü olan birisi tarafından güçsüz olana karşı yapılan fiziksel, psikolojik veya sözel saldırı olarak nitelendirilebilir.

Şiddet, saldırganlık ve zorbalık evrensel kavramlardır ve tüm kültürlerde yaygındırlar. Zorbalığın bir türü olan “Okul zorbalığı ya […]

Evlilikte Boşanma Süreci

Boşanma ailenin bölünmesine, dağılmasına yol açan, tüm bireyleri yıpratan bir olaydır. Boşanma evlilik bağının kopması, evliliğin geçersiz olması ve eşlerin fiziksel ve hukuki olarak evlilikle ilgili sorumluluklarının bitişi demektir.

Evlilik sadece iki insanın bir araya gelmesi demek değildir. Evlilikle birlikte çok farklı dinamikler meydana çıkmaktadır. Yani evlilikle birlikte farklı inançlar, değerler ve alışkanlıklar gibi dinamikler oluşmaktadır. […]

Evlilik Öncesi Çift Danışmanlığı

Evlilik Öncesi Çift Danışmanlığı. Evlilik öncesi eğitimler önleyici, önlem alıcı çalışmalardır. Evlilik öncesi eğitimler toplumda evlilik streslerinin ve mutsuz ailelerin çoğalmasına karşı bir tedbir mekanizması olarak gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Evlilik öncesi programların iki temel hedefi vardır; evlilik streslerini önlemek ve boşanma oranlarını azaltmak…

Evlilik öncesi alınacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri kurulacak ailelerin olası sorunları için önleyici danışmanlık hizmeti […]

Aldatma

Eşine sadakatsizlik göstermek…
Başka bir bireyin duygusal, cinsel ya da romantik biçimde ilişkiye dahil olması!
Diğer insanlarca kabul edilebilir fiziksel ve duygusal yakınlık sınırlarını aşma!
İhanet, sadakatsizlik…
Etik değerlerin bozulması, doğum kontrolünün sağlanması ile cinsel özgürlüğün artması, insanların zamanla aile ve toplum ile ilgilenmek yerine kişiselliklerine daha fazla önem verir hale gelmeleri…
Evden uzakta çalışma…
Ulaşılabilirliğin gittikçe artması!

Bütün bunlar aldatmaya dair […]

Aile Danışmanlığı Nedir

AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR ?

Aile yaşayan bir dinamik bir sistemdir.

Aileyi içeriden ve dışarıdan birçok şey etkilemektedir. Ailenin bu dinamik yapısını etkileyen faktörler beraberinde bir sürü sorunla birlikte gelir…

Maddi sorunlar
Boşanma
Hastalık
İşsizlik
Eş/Ebeveyn Kaybı
İstismar
Suça Yönelme
Aldatma
Davranışsal Problemler gibi…

Bu sorunlar aile içerisinde tek başına yaşanabileceği gibi diğer sorunlarla da ilişkilidir aslında. Bu yüzden aile sorunlarını bir kategori altında değerlendirmek doğru değildir. Aile […]

Davranış Değiştirme

Kişinin içten gelen dürtüleri ile dışarıdan gelen tepkilere karşı bir tavır alması davranış olarak tanımlanır. Davranış, genetik,sağlık, aile ilişkisi ve kişisel geçmiş gibi bazı kişisel nedenlere dayalı olarak gelişir ve değişir…

Yıllar içerisinde bireyin kazandığı bilgi, beceri, alışkanlık ve değerler çocuğun sadece öğrenim yaşantıları değil kendine, topluma, kendi dışındaki dünyaya karşı iletişim becerilerini ve yaşam biçimini de […]

Dürtü Kontrol Bozukluğu

Dürtü fizyolojik bir ihtiyacın neden olduğu rahatsızlık ve gerginlik durumunu gidermek için beliren güce denir. Sıklıkla içgüdü, dürtü ve güdü kavramları birbirinin yerine kullanılır. Dürtü fizyolojik bir ihtiyacın psikolojik bir sonucudur. Dürtüsellik ortama uygun olmayan veya aşırı riskli, yeterince planlanmamış ve genelde istenmeyen sonuçlara yol açan çeşitli davranışları kapsar. Dikkatsizlik, sabırsızlık, yenilik arama, risk alma, heyecan ve […]

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk kısaca OKB saplantılı düşüncelerin ile zorlantı ile karakterize olduğu ruhsal bir bozukluktur. Obsesyon ya da saplantı yineleyici, kişinin günlük hayatında sıkıntı yaratan, saçma ve yanlış olduğunu bildiği bir düşüncelerdir… Kompulsiyon, zorlantı ise genelde bir obsesyona engel olmak için kurallar halinde yapılan motor veya mental eylemlerdir.

İstenmeyen, işlevleri ciddi ölçüde engelleyen, belirgin sıkıntıya neden […]

Öfke Kontrol Problemleri

ÖFKE PROBLEMLERİ
Öfke, diğer duygular gibi hissedilmesi normal bir duygudur. Öfkenin olumsuz bir duygu olarak görülmesinin sebebi aslında iyi yönetilememesidir. Öfkenin bastırılması ve kontrolsüz bir biçimde ifade edilmesi olumsuz sonuçlar doğurur. Öfkenin olumsuz sonuçları, ortamda gerginliğe, sözlü saldırıya, hatta fiziksel şiddete kadar gidebilmektedir. Öfkenin sağlıklı bir biçimde ifade edilmesi kişinin rahatlamasına yardımcı olur. Bunun ise tek […]

Depresyon

Depresyon, ruhsal çökkünlük anlamında kullanılır…
Ümitsizlik, karamsarlık, yetersizlik, kendine güvensizlik, çaresizlik…
Değersizlik duygusu, suçluluk duyma ya da kendini suçlama, sosyal yaşamdan çekilme…
İştahsızlık ya da aşırı yeme, uykusuzluk ya da aşırı uyku
Unutkanlık, kararsızlık, neşesizlik, baş ağrısı
Etkinliklere ya da yaşama karşı ilgisizlik…
Sıkıcı, üzücü yaşam olayları, karşılaşılan ruhsal örselenmeler, olumsuz çevre koşulları kişiyi depresyona itebilir…

Hemen herkes zaman zaman depresyon yaşar. […]