Çocuk psikolojisi çalışmaları belirli temeller üzerine kurulmuştur. Bu temel öğretilerden biri de çocukların bu dünyaya geldiklerinde çok ciddi bir ​​öğrenme becerisi ile doğduklarıdır. Çocuklarımız hiç durmadan yeni şeylerle karşılaşıyor sözel, sözsüz bütün öğrenme yeteneklerini öğrenerek hızla ilerliyorlar. Özellikle de belli bir ​​yaş döneminde yaklaşık 3-15 yaşlar arasında, bir şekilde kullanılmaya, bir ​​sinir ağına bağlanmayan, aktive edilmeyen beyin hücreleri giderek sinyal güçlerini yitirip sönüyorlar. Birçok araştırmacının deyimiyle “Budanıyorlar.”   Bu da şu anlama geliyor: Bir çocuğun beklide tüm hayatını etkileyecek en önemli yıllar, on beş yaşına kadar olan bu dönem. Ve bu dönemde ne kadar farklı öğrenme biçimini deneyimleyip, ne kadar farklı şeyler öğrenirse bu bütün hayatını etkileyecek yetenekler olarak o çocuğa dönecek. Peki biz yetişkinler olarak bu dönemde çocukları nelere yönlendirmeliyiz? Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir?

  • Oyun Psikolojik Danışmanlığı: Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. Çocuklar, kendilerine güvenli bir ortam sunan eğitimli bir danışman ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Çocukların kendilerini sanat, drama ve fantazi içeren oyunlar yoluyla ifade edebilmeleri için fırsat yaratılır.
  • Psikodrama: Drama gruplarında, aile içi çatışmalar, kardeş kıskançlığı, korkular, sosyal uyum problemleri, davranış problemleri, tırnak yeme, enürezis, enkoprezis gibi her türlü çocukluk çağı veya yetişkinlerin ruhsal problemleri ile çalışılmaktadır. Spesifik alanlar dışında gruplar, aynı zamanda çocuklara eğlenerek gelişimlerini tamamlayacakları güvenli bir alan sağlamaktadır.
  • Sanat Psikolojik Danışmanlığı: Çoğu zaman kelimeler ne hissettiğimizi anlatmaya yeterli olmayabilir. Sanat Psikolojik Danışmanlığı düşünce ve duygularımızı keşfederek kendimizi daha iyi anlamamızı sağlayan bir etkinliktir. Sanat Psikolojik Danışmanlığı aracılığıyla kendimizi resim veya bunun gibi çeşitli görsel araçlarla ifade ederiz. Danışmanlık esnasında danışan, birçok farklı sanat materyalinden ve farklı objelerden resim, heykel ya da çeşitli eserler yapabilir.
  • Değerler Eğitimi: Değer eğitimi; ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.
  • Akıl Oyunları: Hem eğlendirip hem öğreten çocuklara dil bilgisi, sayısal zeka gibi konularda zihinsel gelişimlerini destekleyici oyun eğitim programıdır. 4 yaş ve üstü çocuklarla çalışılır. Çoklu zeka programlarıyla desteklenir.

Arya Psikoloji Danışmanlık ve Gelişim Akademisi , Arya Kids Çocuk Atölyeleri, uzman çocuk psikologlarımız tarafından yönetilmektedir.